گروه موسیقی نغمه گردان

گروه موسیقی نغمه گردان

10 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
7
نوروز عرب ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی - گروه موسیقی نغمه گردان
نوروز عرب ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی
01:53
8
عود و آواز ؛ شعر از رهی معیری - گروه موسیقی نغمه گردان
عود و آواز ؛ شعر از رهی معیری
03:43
9
《نگارینا ...》؛ شعر از باباطاهر - گروه موسیقی نغمه گردان
《نگارینا ...》؛ شعر از باباطاهر
04:02
10
ماوراءالنهر ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی - گروه موسیقی نغمه گردان
ماوراءالنهر ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی
02:19
هنرمندان مرتبط
فرشاد صارمی
فرشاد صارمی
17 دنبال کننده
ابوالفضل صادقی نژاد
ابوالفضل صادقی نژاد
16 دنبال کننده
سپهر سراجی
سپهر سراجی
15 دنبال کننده
داوود ورزیده
داوود ورزیده
3 دنبال کننده