ایران زمین - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار

ایران زمین

#عنوان
1
شیر علی مردان - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
شیر علی مردان
09:39
2
قطعه ی اراک و نغمه های بیرجندی برای کمانچه - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
قطعه ی اراک و نغمه های بیرجندی برای کمانچه
05:42
3
سرو خرامان - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
سرو خرامان
05:10
4
رقص چوب - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
رقص چوب
04:40
5
کراس کوده ری - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
کراس کوده ری
08:55
6
گلاویژ و سنجانه - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
گلاویژ و سنجانه
07:18
7
هی رو و قاسم خان - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
هی رو و قاسم خان
11:13
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام