مادر - ارسلان کامکار

مادر

#عنوان
1
آغاز - ارسلان کامکار
آغاز
03:12
2
خانه ی مادری - ارسلان کامکار
خانه ی مادری
02:09
3
مادر آمد - ارسلان کامکار
مادر آمد
01:46
4
صبحگاهان - ارسلان کامکار
صبحگاهان
02:01
5
خواهر بزرگ تر - ارسلان کامکار
خواهر بزرگ تر
01:15
6
دلتنگی ها 1 - ارسلان کامکار
دلتنگی ها 1
01:29
7
عاشقانه - ارسلان کامکار
عاشقانه
02:49
8
بندری - ارسلان کامکار
بندری
01:04
9
بازگشت - ارسلان کامکار
بازگشت
02:05
10
خواهر آمد - ارسلان کامکار
خواهر آمد
03:44
11
گمشده - ارسلان کامکار
گمشده
00:58
12
دلتنگی ها 2 - ارسلان کامکار
دلتنگی ها 2
01:34
13
خانه تکانی - ارسلان کامکار
خانه تکانی
01:31
14
پریشان - ارسلان کامکار
پریشان
01:05
15
قربانی - ارسلان کامکار
قربانی
01:23
16
سیه پوشی - ارسلان کامکار
سیه پوشی
01:55
17
خیال سفر - ارسلان کامکار
خیال سفر
02:30
18
وداع - ارسلان کامکار
وداع
02:35
19
مادر رفت - ارسلان کامکار
مادر رفت
02:11
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام