سعدی نامه - سالار عقیلی

سعدی نامه

#عنوان
1
تصنیف چهارگاه(نگار من) - سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(نگار من)
پیشواز ایرانسل
04:28
2
تک نوازی سه تار - سالار عقیلی
تک نوازی سه تار
02:10
3
چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند) - سالار عقیلی
چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند)
پیشواز ایرانسل
06:09
4
تک نوازی بربط - سالار عقیلی
تک نوازی بربط
02:08
5
تصنیف چهارگاه(سیمین) - سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(سیمین)
پیشواز ایرانسل
08:37
6
تک نوازی کمانچه - سالار عقیلی
تک نوازی کمانچه
02:15
7
تصنیف چهارگاه(گیسو کمند) - سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(گیسو کمند)
پیشواز ایرانسل
03:56
8
تک نوازی سه تار - سالار عقیلی
تک نوازی سه تار
04:33
9
تصنیف چهارگاه(خیال) - سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(خیال)
06:14
10
تک نوازی کمانچه - سالار عقیلی
تک نوازی کمانچه
01:58
11
تصنیف همایون(سرو چمن) - سالار عقیلی
تصنیف همایون(سرو چمن)
پیشواز ایرانسل
07:50
12
تک نوازی تار - سالار عقیلی
تک نوازی تار
02:03
13
تصنیف چهارگاه(سرو روان) - سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(سرو روان)
پیشواز ایرانسل
06:21
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام