شوق دیدار تو - حسین علیشاپور و شهناز نوابی

شوق دیدار تو

#عنوان
1
پرواز - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
پرواز
04:01
2
باران - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
باران
02:50
3
جانا باز آ - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
جانا باز آ
06:48
4
تنهایی - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
تنهایی
03:22
5
بی پایان - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
بی پایان
02:52
6
نگاه معبود - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
نگاه معبود
03:49
7
پنهان - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
پنهان
04:35
8
نوازش - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
نوازش
04:54
9
دیدار - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
دیدار
03:43
10
نسیم گره گشا - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
نسیم گره گشا
09:00
11
بوی وصال - حسین علیشاپور و شهناز نوابی
بوی وصال
03:09
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام