علیرضا فلسفی

علیرضا فلسفی

5 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
ترنم (بداهه نوازی در ابوعطا) - محمدرضا فلسفی و علیرضا فلسفی و یاشار صمدی
ترنم (بداهه نوازی در ابوعطا)
10:05
3
ساز و آواز (شور.ابوعطا.غزل از عبید زاکانی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (شور.ابوعطا.غزل از عبید زاکانی)
08:21
4
ساز و آواز (دشتی.عراقی.فود به افشااری.غزل از عبید زاکانی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (دشتی.عراقی.فود به افشااری.غزل از عبید زاکانی)
11:29
هنرمندان مرتبط
پرواز همای
پرواز همای
803 دنبال کننده
حسام الدین سراج
حسام الدین سراج
417 دنبال کننده
شیدا جاهد
شیدا جاهد
107 دنبال کننده
ملیحه  سعیدی
ملیحه سعیدی
209 دنبال کننده