علیرضا فلسفی

علیرضا فلسفی

9 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
ترنم (بداهه نوازی در ابوعطا) - محمدرضا فلسفی و علیرضا فلسفی و یاشار صمدی
ترنم (بداهه نوازی در ابوعطا)
10:05
3
دلربا (بداهه نوازی در اصفهان) - محمدرضا فلسفی و علیرضا فلسفی و یاشار صمدی
دلربا (بداهه نوازی در اصفهان)
12:42
4
ساز و آواز (شور.ابوعطا.غزل از عبید زاکانی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (شور.ابوعطا.غزل از عبید زاکانی)
08:21
5
ساز و آواز (دشتی.عراقی.فود به افشااری.غزل از عبید زاکانی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (دشتی.عراقی.فود به افشااری.غزل از عبید زاکانی)
11:29
6
ساز و آواز (افشاری.غزل از سعدی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (افشاری.غزل از سعدی)
07:47
هنرمندان مرتبط
سینا علم
سینا علم
31 دنبال کننده
افشین بابایی
افشین بابایی
2 دنبال کننده
مجتبی زمانی
مجتبی زمانی
7 دنبال کننده
گروه شهناز
گروه شهناز
40 دنبال کننده