ترنگاترنگ - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی

ترنگاترنگ

#عنوان
1
تکنوازی سنتور - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
تکنوازی سنتور
04:11
2
ساز و آواز (شور.ابوعطا.غزل از عبید زاکانی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (شور.ابوعطا.غزل از عبید زاکانی)
08:21
3
ساز و آواز (دشتی.عراقی.فود به افشااری.غزل از عبید زاکانی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (دشتی.عراقی.فود به افشااری.غزل از عبید زاکانی)
11:29
4
ساز و آواز (افشاری.غزل از سعدی) - حسین علیشاپور و علیرضا فلسفی
ساز و آواز (افشاری.غزل از سعدی)
07:47
© راوی آذر کیمیا
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام