محمدرضا فلسفی

محمدرضا فلسفی

3 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
ترنم (بداهه نوازی در ابوعطا) - محمدرضا فلسفی و علیرضا فلسفی و یاشار صمدی
ترنم (بداهه نوازی در ابوعطا)
10:05
2
دلربا (بداهه نوازی در اصفهان) - محمدرضا فلسفی و علیرضا فلسفی و یاشار صمدی
دلربا (بداهه نوازی در اصفهان)
12:42
هنرمندان مرتبط
اسدالله ملک
اسدالله ملک
157 دنبال کننده
گروه شیرازیس
گروه شیرازیس
57 دنبال کننده
سپنتا مجتهدزاده
سپنتا مجتهدزاده
34 دنبال کننده
لطف اله مجد
لطف اله مجد
90 دنبال کننده