به یاد استاد منصور صارمی - علیرضا فلسفی و مرتضی آقا باقری

به یاد استاد منصور صارمی

#عنوان
1
دستگاه شور - علیرضا فلسفی و مرتضی آقا باقری
دستگاه شور
11:27
2
دستگاه همایون - علیرضا فلسفی و مرتضی آقا باقری
دستگاه همایون
12:31
3
دستگاه سه گاه - علیرضا فلسفی و مرتضی آقا باقری
دستگاه سه گاه
13:24
4
آواز بیات ترک - علیرضا فلسفی و مرتضی آقا باقری
آواز بیات ترک
12:07
© راوی آذر کیمیا
4 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام