مثنوی صبا - علی پژوهشگر

مثنوی صبا

#عنوان
1
کاروان - علی پژوهشگر
کاروان
07:00
2
غم انگیز - علی پژوهشگر
غم انگیز
01:15
3
زرد ملیجه - علی پژوهشگر
زرد ملیجه
02:57
4
گیلکی - علی پژوهشگر
گیلکی
03:27
5
در قفس - علی پژوهشگر
در قفس
00:35
6
دیلمان - علی پژوهشگر
دیلمان
02:27
7
به یاد گذشته - علی پژوهشگر
به یاد گذشته
01:13
8
تمرین دشتی - علی پژوهشگر
تمرین دشتی
01:02
9
کوهستانی - علی پژوهشگر
کوهستانی
01:51
10
ضربی بیات ترک - علی پژوهشگر
ضربی بیات ترک
01:36
11
رنگ بیات ترک - علی پژوهشگر
رنگ بیات ترک
01:37
12
به رندان - علی پژوهشگر
به رندان
01:19
13
مثنوی افشاری - علی پژوهشگر
مثنوی افشاری
01:57
14
رقص چوبی - علی پژوهشگر
رقص چوبی
02:02
15
ضربی سه گاه - علی پژوهشگر
ضربی سه گاه
02:05
16
زابل - علی پژوهشگر
زابل
01:39
17
سامانی - علی پژوهشگر
سامانی
02:25
18
مخالف سه گاه - علی پژوهشگر
مخالف سه گاه
02:25
19
ضربی مخالف - علی پژوهشگر
ضربی مخالف
01:26
20
مثنوی مخالف - علی پژوهشگر
مثنوی مخالف
01:06
21
بهارمست - علی پژوهشگر
بهارمست
01:16
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام