چهل و دو قطعه برای عود (شور زندگی و زخمه ریزان) مجموعه دوم - علی پژوهشگر

چهل و دو قطعه برای عود (شور زندگی و زخمه ریزان) مجموعه دوم

#عنوان
1
افق (سه گاه) - علی پژوهشگر
افق (سه گاه)
02:26
2
نسیم بهاری (سه گاه) - علی پژوهشگر
نسیم بهاری (سه گاه)
02:12
3
ساقی (مخالف سه گاه) - علی پژوهشگر
ساقی (مخالف سه گاه)
02:08
4
شهاب (سه گاه) - علی پژوهشگر
شهاب (سه گاه)
08:56
5
دست افشان (سه گاه) - علی پژوهشگر
دست افشان (سه گاه)
01:44
6
قرارگاه (ماهور) - علی پژوهشگر
قرارگاه (ماهور)
07:13
7
سراب (ماهور) - علی پژوهشگر
سراب (ماهور)
03:32
8
شیدا (ماهور) - علی پژوهشگر
شیدا (ماهور)
03:10
9
انتظار (همایون) - علی پژوهشگر
انتظار (همایون)
05:52
10
پیک سحری (همایون) - علی پژوهشگر
پیک سحری (همایون)
02:25
11
بیداد (بیداد همایون) - علی پژوهشگر
بیداد (بیداد همایون)
01:34
12
گفتگو (شوشتری) - علی پژوهشگر
گفتگو (شوشتری)
01:41
13
گل افشان (شوشتری) - علی پژوهشگر
گل افشان (شوشتری)
01:58
14
غربت (بختیاری) - علی پژوهشگر
غربت (بختیاری)
02:28
15
گلریزان (اصفهان) - علی پژوهشگر
گلریزان (اصفهان)
01:32
16
ستاره (اصفهان) - علی پژوهشگر
ستاره (اصفهان)
03:54
17
سهیل (عشاق اصفهان) - علی پژوهشگر
سهیل (عشاق اصفهان)
02:20
18
خاطره (اصفهان) - علی پژوهشگر
خاطره (اصفهان)
02:09
19
صنوبر (اصفهان) - علی پژوهشگر
صنوبر (اصفهان)
02:52
20
ژاله (اصفهان) - علی پژوهشگر
ژاله (اصفهان)
04:40
21
رقص پروانه (راست پنجگاه) - علی پژوهشگر
رقص پروانه (راست پنجگاه)
05:42
22
تندباد (چهارگاه) - علی پژوهشگر
تندباد (چهارگاه)
06:19
23
زخمه ریزان (چهارگاه) - علی پژوهشگر
زخمه ریزان (چهارگاه)
03:42
© آوا خورشید
4.33 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام