عاشق کیست - شهرام ناظری و امیر پورخلجی

عاشق کیست

#عنوان
1
عشق تو - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
عشق تو
03:12
2
در سلسله - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
در سلسله
02:34
3
در دل - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
در دل
03:36
4
عاشق کیست - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
عاشق کیست
04:47
5
خرقه خون آلود - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
خرقه خون آلود
02:02
6
آفتاب - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
آفتاب
03:04
7
اینترلود - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
اینترلود
01:14
8
عاشق - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
عاشق
02:56
9
امید وصال - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
امید وصال
05:51
10
گفتگو - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
گفتگو
02:58
11
ای عشق - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
ای عشق
02:53
12
خاک - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
خاک
02:49
13
باده شرق - شهرام ناظری و امیر پورخلجی
باده شرق
04:05
© شهرام ناظری
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام