خاطره ها - فرزاد امیر یوسفی

خاطره ها

#عنوان
1
شعر خوانی - فرزاد امیر یوسفی
شعر خوانی
00:19
2
قطعه یک غزل - فرزاد امیر یوسفی
قطعه یک غزل
02:06
3
تکنوازی ویلن - فرزاد امیر یوسفی
تکنوازی ویلن
03:28
4
تصنیف خاطره ها - فرزاد امیر یوسفی
تصنیف خاطره ها
07:55
5
قطعه به یاد تو - فرزاد امیر یوسفی
قطعه به یاد تو
02:34
6
تکنوازی ویلن - فرزاد امیر یوسفی
تکنوازی ویلن
02:24
7
تصنیف تاج سرم - فرزاد امیر یوسفی
تصنیف تاج سرم
04:51
8
قطعه صبح - فرزاد امیر یوسفی
قطعه صبح
00:52
9
شعر خوانی و تکنوازی ویلن - فرزاد امیر یوسفی
شعر خوانی و تکنوازی ویلن
04:51
10
تصنیف به باران - فرزاد امیر یوسفی
تصنیف به باران
04:09
11
قطعه خواب و خیال - فرزاد امیر یوسفی
قطعه خواب و خیال
01:41
12
تکنوازی ویلن - فرزاد امیر یوسفی
تکنوازی ویلن
05:34
13
تصنیف شهر آسمان - فرزاد امیر یوسفی
تصنیف شهر آسمان
03:17
14
شعر خوانی و آواز شوشتری - فرزاد امیر یوسفی
شعر خوانی و آواز شوشتری
01:00
15
قطعه خواب سفید - فرزاد امیر یوسفی
قطعه خواب سفید
02:05
16
فلوت تنها - فرزاد امیر یوسفی
فلوت تنها
01:12
17
تصنیف می گریزم - فرزاد امیر یوسفی
تصنیف می گریزم
04:15
18
قطعه زخمهای کهنه - فرزاد امیر یوسفی
قطعه زخمهای کهنه
00:51
19
فلوت تنها - فرزاد امیر یوسفی
فلوت تنها
01:07
20
تصنیف همرنگ رویا - فرزاد امیر یوسفی
تصنیف همرنگ رویا
05:53
© نواگر
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام