نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا) - همایون خرم

نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

#عنوان
1
مقدمه شور (دستگاه شور) - همایون خرم
مقدمه شور (دستگاه شور)
پیشواز ایرانسل
01:24
2
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور)
03:06
3
آواز با کلام (دستگاه شور) - همایون خرم
آواز با کلام (دستگاه شور)
03:13
4
چهارمضراب (دستگاه شور) - همایون خرم
چهارمضراب (دستگاه شور)
04:54
5
ادامه آواز (دستگاه شور) - همایون خرم
ادامه آواز (دستگاه شور)
02:12
6
قطعه رها (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه رها (دستگاه شور)
01:08
7
سلمک، چاره جو (دستگاه شور) - همایون خرم
سلمک، چاره جو (دستگاه شور)
01:42
8
قطعه ضربی (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه ضربی (دستگاه شور)
03:15
9
حرکت به طرف رضوی (دستگاه شور) - همایون خرم
حرکت به طرف رضوی (دستگاه شور)
01:18
10
قطعه فریاد دل (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه فریاد دل (دستگاه شور)
01:09
11
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور) - همایون خرم
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور)
03:59
12
رنگ: چه گویم (دستگاه شور) - همایون خرم
رنگ: چه گویم (دستگاه شور)
01:37
13
بال کبوتر (دستگاه شور) - همایون خرم
بال کبوتر (دستگاه شور)
01:30
14
رفتی، گفتی (دستگاه شور) - همایون خرم
رفتی، گفتی (دستگاه شور)
07:28
15
مقدمه ابوعطا (آواز ابوعطا) - همایون خرم
مقدمه ابوعطا (آواز ابوعطا)
01:49
16
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا)
10:38
17
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا)
03:20
18
قطعه رها (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه رها (آواز ابوعطا)
00:57
19
آواز (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز (آواز ابوعطا)
03:06
20
گوشه حجاز (آواز ابوعطا) - همایون خرم
گوشه حجاز (آواز ابوعطا)
01:35
21
قطعه شکایت (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه شکایت (آواز ابوعطا)
04:26
22
آواز با کلام (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز با کلام (آواز ابوعطا)
01:52
23
اشاره به عشاق (آواز ابوعطا) - همایون خرم
اشاره به عشاق (آواز ابوعطا)
00:54
24
قطعه شیدایی (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه شیدایی (آواز ابوعطا)
04:49
25
آواز عشاق به شور (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز عشاق به شور (آواز ابوعطا)
03:13
26
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا - همایون خرم
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا
03:09
27
باورم کن (آواز ابوعطا) - همایون خرم
باورم کن (آواز ابوعطا)
10:26
© چهارباغ بانگ
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام