غمزده (بیات ترک) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

غمزده (بیات ترک) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
05:50
2
مقدمه ی (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مقدمه ی (تار،ویلن)
03:21
3
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک)
07:02
4
درآمد (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار)
01:32
5
دوگاه، فرود (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
دوگاه، فرود (ویلن)
01:51
6
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
10:41
7
ادامه ی درآمد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار،ویلن)
02:24
8
جامه دران (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
جامه دران (تار)
02:25
9
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک)
05:18
10
ادامه ی جامه دران (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی جامه دران (تار،ویلن،تنبک)
01:57
11
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
04:31
12
ادامه (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار،ویلن،تنبک)
00:56
13
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
01:20
14
فیلی (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
فیلی (تار،ویلن)
02:54
15
شکسته (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
شکسته (تار،ویلن)
02:36
16
ضربی شکسته (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ضربی شکسته (تار،ویلن،تنبک)
04:13
17
ادامه ی شکسته، فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی شکسته، فرود
02:21
18
مثنوی (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مثنوی (تار،ویلن)
02:13
19
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
02:05
© آوا خورشید
4.67 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام