تار و ترمه - جلیل شهناز

تار و ترمه

#عنوان
1
کوک تار - جلیل شهناز
کوک تار
00:30
2
چهار مضراب 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب 1
05:17
3
مثنوی افشاری - جلیل شهناز
مثنوی افشاری
02:28
4
رهابی و فرود افشاری - جلیل شهناز
رهابی و فرود افشاری
00:46
5
چهار مضراب افشاری 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب افشاری 1
00:41
6
چهار مضراب افشاری 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب افشاری 2
09:05
7
درآمد دشتی - جلیل شهناز
درآمد دشتی
00:59
8
چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی
03:49
9
آواز و چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
آواز و چهار مضراب دشتی
06:00
10
درآمد حجاز 1 - جلیل شهناز
درآمد حجاز 1
01:37
11
چهار مضراب حجاز - جلیل شهناز
چهار مضراب حجاز
06:15
12
درآمد حجاز 2 - جلیل شهناز
درآمد حجاز 2
01:19
13
چهار مضراب 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب 2
05:38
14
بداهه نوازی در ابوعطا - جلیل شهناز
بداهه نوازی در ابوعطا
12:18
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام