ماه غریبستان - محمد اصفهانی

ماه غریبستان

#عنوان
1
دیده بکشا (دکلمه شاعر) - محمد اصفهانی
دیده بکشا (دکلمه شاعر)
03:09
2
دیده بکشا - محمد اصفهانی
دیده بکشا
05:35
3
علی ای همای رحمت - محمد اصفهانی
علی ای همای رحمت
06:42
4
غم دلدار - محمد اصفهانی
غم دلدار
01:27
5
تا من بدیدم روی تو - محمد اصفهانی
تا من بدیدم روی تو
04:25
6
نامدگان و رفتگان - محمد اصفهانی
نامدگان و رفتگان
07:16
7
جان جان - محمد اصفهانی
جان جان
02:42
8
درآمد - محمد اصفهانی
درآمد
00:36
9
دو نوازی تار - محمد اصفهانی
دو نوازی تار
01:53
10
تصنیف - محمد اصفهانی
تصنیف
04:39
11
قطعه ذوالفقار - محمد اصفهانی
قطعه ذوالفقار
01:43
12
وصف علی - محمد اصفهانی
وصف علی
06:07
13
کمیل علی (مایه صبا) - محمد اصفهانی
کمیل علی (مایه صبا)
07:15
14
کمیل علی (بر اساس گوشۀ دیلمان) - محمد اصفهانی
کمیل علی (بر اساس گوشۀ دیلمان)
02:46
15
دیده بگشا (بی کلام) - محمد اصفهانی
دیده بگشا (بی کلام)
05:37
16
تا من بدیدم روی تو (بی کلام) - محمد اصفهانی
تا من بدیدم روی تو (بی کلام)
04:26
17
دکلمه شاعر 2 - محمد اصفهانی
دکلمه شاعر 2
04:28
4.5 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام