عطر افشان (بداهه نوازی استاد جلیل شهناز) - جلیل شهناز

عطر افشان (بداهه نوازی استاد جلیل شهناز)

#عنوان
1
بداهه نوازی در چهارگاه - جلیل شهناز
بداهه نوازی در چهارگاه
11:19
2
بداهه نوازی در شوشتری - جلیل شهناز
بداهه نوازی در شوشتری
11:51
3
بداهه نوازی در شور 1 - جلیل شهناز
بداهه نوازی در شور 1
07:22
4
بداهه نوازی در دشتی - جلیل شهناز
بداهه نوازی در دشتی
06:56
5
بداهه نوازی در ماهور - جلیل شهناز
بداهه نوازی در ماهور
10:49
6
بداهه نوازی در شور 2 - جلیل شهناز
بداهه نوازی در شور 2
10:51
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام