سیمرغ - حمید متبسم و همایون شجریان

سیمرغ

#عنوان
1
دیباچه - حمید متبسم و همایون شجریان
دیباچه
07:43
2
زادن زال - حمید متبسم و همایون شجریان
زادن زال
06:20
3
سام و زال - حمید متبسم و همایون شجریان
سام و زال
08:32
4
سیمرغ و زال - حمید متبسم و همایون شجریان
سیمرغ و زال
07:31
5
بازگشت زال - حمید متبسم و همایون شجریان
بازگشت زال
10:23
6
رودابه و زال - حمید متبسم و همایون شجریان
رودابه و زال
20:43
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام