داریوش پیرنیاکان

داریوش پیرنیاکان

64 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
2
07:24
7
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری)
03:09
10
07:51
هنرمندان مرتبط
محمدرضا ابراهیمی
محمدرضا ابراهیمی
21 دنبال کننده
حمید اسدشیر
حمید اسدشیر
20 دنبال کننده
علیرضا حاجی طالب
علیرضا حاجی طالب
6 دنبال کننده
علی اکبر شکارچی
علی اکبر شکارچی
47 دنبال کننده