بهاریه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان

بهاریه

#عنوان
1
تکنواز تار - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
تکنواز تار
01:06
2
چهارمضراب - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب
02:40
3
ساز و آواز - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز
پیشواز ایرانسل
06:05
4
ادامه ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
ادامه ی ساز و آواز
06:41
5
چهارمضراب ماهور - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب ماهور
01:07
6
ریتم های ترکیبی گوناگون و ریتم های زورخانه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
ریتم های ترکیبی گوناگون و ریتم های زورخانه
05:09
7
آواز و تمبک - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
آواز و تمبک
05:15
8
قطعاتی در همایون 1 - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
قطعاتی در همایون 1
08:00
9
قطعاتی در همایون 2 - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
قطعاتی در همایون 2
02:51
10
تکنوازی سنتور - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
تکنوازی سنتور
پیشواز ایرانسل
03:45
11
چهارمضراب همایون - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان و داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب همایون
01:57
© دل آواز
4.93 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام