ناصر فرهنگ فر

ناصر فرهنگ فر

22 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
7
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
8
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور)
01:56
10
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)
18:56
هنرمندان مرتبط
آریا عظیمی نژاد
آریا عظیمی نژاد
82 دنبال کننده
گروه بام
گروه بام
8 دنبال کننده
سلمان سالک
سلمان سالک
25 دنبال کننده
رضا رضایی پایور
رضا رضایی پایور
18 دنبال کننده