آستان جانان - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان

آستان جانان

#عنوان
1
پیش درآمد سرانداز - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد سرانداز
06:34
2
تکنوازی سنتور - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور
01:08
3
چهارمضراب سروناز - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب سروناز
02:31
4
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)
15:07
5
ساز و آواز (شهاب، قطار) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (شهاب، قطار)
04:21
6
تصنیف
تصنیف "آستان جانان"
06:01
7
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور)
01:56
8
تکنوازی سنتور (کردبیات) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (کردبیات)
02:07
9
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
10
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)
18:56
11
تصنیف
تصنیف "شیدائی"
05:00
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 24 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام