نوا (مرکب خوانی) - محمدرضا شجریان

نوا (مرکب خوانی)

#عنوان
1
قطعه ی طلوع - محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع
08:23
2
آواز و نی - محمدرضا شجریان
آواز و نی
06:04
3
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)
11:15
4
قطعه ی نهفت - محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت
06:00
5
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)
07:41
6
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)
06:26
7
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)
03:14
8
تصنیف
تصنیف "جان جهان"
05:52
© دل آواز
4.89 از 5 (از مجموع 36 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام