دلشدگان - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده

دلشدگان

#عنوان
1
تار و پود ۱ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
تار و پود ۱
پیشواز ایرانسل
02:45
2
گلچهره ۱ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
گلچهره ۱
پیشواز ایرانسل
02:13
3
مرثیه ۱ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
مرثیه ۱
پیشواز ایرانسل
03:35
4
گلچهره ۲ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
گلچهره ۲
پیشواز ایرانسل
00:21
5
تار و پود ۲ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
تار و پود ۲
پیشواز ایرانسل
01:16
6
خیال - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
خیال
00:41
7
عروسی - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
عروسی
00:49
8
ضیافت - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
ضیافت
پیشواز ایرانسل
03:55
9
پیمانه ی عشق - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پیمانه ی عشق
پیشواز ایرانسل
03:03
10
دلشدگان - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
دلشدگان
پیشواز ایرانسل
01:26
11
تصنیف
تصنیف "دلشدگان"
پیشواز ایرانسل
03:46
12
امید عشق - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
امید عشق
پیشواز ایرانسل
03:55
13
رویای تنبک - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
رویای تنبک
پیشواز ایرانسل
01:05
14
خاطره - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
خاطره
پیشواز ایرانسل
01:08
15
پاسبان حرم دل - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
پاسبان حرم دل
پیشواز ایرانسل
05:41
16
تصنیف
تصنیف "امید عشق"
03:27
17
عروج - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
عروج
پیشواز ایرانسل
02:05
18
غلام چشم - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
غلام چشم
پیشواز ایرانسل
04:46
19
بازگشت - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
بازگشت
پیشواز ایرانسل
02:20
20
مرثیه ۲ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
مرثیه ۲
پیشواز ایرانسل
02:28
21
همدلی - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
همدلی
00:38
22
وداع - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
وداع
00:34
23
مارش عزا - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
مارش عزا
پیشواز ایرانسل
03:17
24
گلچهره ۳ - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
گلچهره ۳
00:54
© دل آواز
4.89 از 5 (از مجموع 19 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام