پیوند مهر - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف

پیوند مهر

#عنوان
1
سلو تار - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
سلو تار
02:37
2
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور)
03:05
3
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش)
07:47
4
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک)
01:45
5
ادامه ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
ادامه ی ساز و آواز
14:09
6
چهارمضراب (ابوعطا) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
چهارمضراب (ابوعطا)
06:39
7
قطعه ی ضربی (ای ساربان) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (ای ساربان)
03:05
8
ساز آواز - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
ساز آواز
18:16
9
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)
03:51
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 15 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام