محمدرضا  لطفی

محمدرضا لطفی

345 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
3
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)
06:35
4
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)
07:09
5
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)
15:52
هنرمندان مرتبط
گروه موسیقی میراث
گروه موسیقی میراث
12 دنبال کننده
گروه مضراب
گروه مضراب
45 دنبال کننده
محسن جلیلی
محسن جلیلی
44 دنبال کننده
فرید سعادتمند
فرید سعادتمند
47 دنبال کننده