عشق داند - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی

عشق داند

#عنوان
1
تکنوازی تار - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
تکنوازی تار
10:14
2
ساز و آواز - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز
06:53
3
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)
06:35
4
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)
07:09
5
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)
15:52
6
تصنیف
تصنیف "بهار دلکش"
05:00
© دل آواز
4.9 از 5 (از مجموع 41 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام