مرغ خوش خوان - محمدرضا شجریان و گروه شهناز

مرغ خوش خوان

#عنوان
1
پیش درآمد (شور) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
پیش درآمد (شور)
08:23
2
دونوازی تار - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
دونوازی تار
02:26
3
ساز و آواز (شور) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (شور)
11:29
4
تصنیف پیام نسیم - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
تصنیف پیام نسیم
08:09
5
ساز و آواز (حجاز) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (حجاز)
09:15
6
چهارمضراب (شور) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
چهارمضراب (شور)
08:14
7
تکنوازی سه تار - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
تکنوازی سه تار
02:31
8
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)
03:57
9
ساز و آواز (دشتستانی) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی)
07:31
10
تصنیف مرغ خوشخوان - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
تصنیف مرغ خوشخوان
09:22
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام