جان عشاق و گنبد مینا - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی

جان عشاق و گنبد مینا

#عنوان
1
پیش درآمد دشتی - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
پیش درآمد دشتی
03:45
2
آواز و سنتور - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
آواز و سنتور
06:57
3
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود) - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)
07:51
4
تصنیف گنبد مینا - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
تصنیف گنبد مینا
11:02
5
پیش درآمد بیات اصفهان - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
پیش درآمد بیات اصفهان
02:36
6
چهارمضراب تکنوازی پیانو - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
چهارمضراب تکنوازی پیانو
02:11
7
آواز و پیانو - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
آواز و پیانو
04:27
8
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه و فرود به عشاق، بوسلیک و فرود، جامه دران و فرود) - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه و فرود به عشاق، بوسلیک و فرود، جامه دران و فرود)
06:37
9
ادامه ساز و آواز (سوز و گداز) - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (سوز و گداز)
02:34
10
تصنیف جان عشاق - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد معروفی
تصنیف جان عشاق
08:55
© دل آواز
4.97 از 5 (از مجموع 30 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام