20 سال با آثار پرویز مشکاتیان 1 - پرویز مشکاتیان

20 سال با آثار پرویز مشکاتیان 1

#عنوان
1
محبوب من وطن - پرویز مشکاتیان
محبوب من وطن
04:15
2
چوپانی - پرویز مشکاتیان
چوپانی
03:17
3
دلشکن - پرویز مشکاتیان
دلشکن
04:56
4
ماهرو - پرویز مشکاتیان
ماهرو
04:58
5
بیا تا گل برافشانیم - پرویز مشکاتیان
بیا تا گل برافشانیم
03:19
6
سوختگان - پرویز مشکاتیان
سوختگان
03:02
7
بهارا - پرویز مشکاتیان
بهارا
05:08
8
سر انداز - پرویز مشکاتیان
سر انداز
06:44
9
چند مضراب بیداد - پرویز مشکاتیان
چند مضراب بیداد
04:30
10
نا کجا آباد - پرویز مشکاتیان
نا کجا آباد
03:33
11
داد و بیداد - پرویز مشکاتیان
داد و بیداد
03:40
12
دلبرا - پرویز مشکاتیان
دلبرا
04:41
13
پروانه - پرویز مشکاتیان
پروانه
05:06
14
بیا تا گل برافشانیم - پرویز مشکاتیان
بیا تا گل برافشانیم
03:21
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام