چه آتش ها - همایون شجریان

چه آتش ها

#عنوان
1
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
2
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
3
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
4
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
5
تکنوازی تار - همایون شجریان
تکنوازی تار
01:36
6
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
7
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
8
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
9
آواز بیات ترک - همایون شجریان
آواز بیات ترک
07:57
10
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
11
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
قطعۀ «راهها»
02:44
12
مقدمۀ اصفهان - همایون شجریان
مقدمۀ اصفهان
02:41
13
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
14
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
15
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
16
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
17
مقدمۀ دشتی - همایون شجریان
مقدمۀ دشتی
02:04
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام