زمستان است - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده

زمستان است

#عنوان
1
آغاز برنامه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
آغاز برنامه
00:44
2
مقدمه تار - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
مقدمه تار
03:59
3
پیش درآمد (رنگ اصول) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
پیش درآمد (رنگ اصول)
08:04
4
آواز (گوشه داد) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
آواز (گوشه داد)
07:33
5
بیداد - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
بیداد
04:52
6
عراق - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
عراق
03:02
7
داد - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
داد
08:13
8
شوشتری، همایون، داد و بیداد - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر و حسین علیزاده
شوشتری، همایون، داد و بیداد
05:19
© دل آواز
4.86 از 5 (از مجموع 21 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام