طریق عشق - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

طریق عشق

#عنوان
1
پیش درآمد افشاری (گل نوش) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد افشاری (گل نوش)
08:10
2
تکنوازی سنتور - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور
02:58
3
سنتور و آواز - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز
08:02
4
چهارمضراب (دل انگیز) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز)
04:48
5
تار و آواز - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
تار و آواز
09:27
6
تصنیف دل مجنون - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون
05:56
7
نی و آواز - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
نی و آواز
06:04
8
کمانچه و آواز - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز
04:31
9
تصنیف (ساقی) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی)
08:42
10
تصنیف جان جهان - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان
07:06
© ایران گام
4.85 از 5 (از مجموع 41 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام