آرام جان - محمدرضا شجریان

آرام جان

#عنوان
1
پیش درآمد افشاری - محمدرضا شجریان
پیش درآمد افشاری
03:30
2
درآمد افشاری و جامه دران - محمدرضا شجریان
درآمد افشاری و جامه دران
03:25
3
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
4
تکنوازی ساز - محمدرضا شجریان
تکنوازی ساز
01:49
5
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)
08:04
6
چهارمضراب عراق - محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق
02:26
7
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)
03:04
8
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
9
چهارمضراب جامه دران - محمدرضا شجریان
چهارمضراب جامه دران
06:01
10
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)
06:56
11
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
12
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تند تند"
03:12
13
تصنیف
تصنیف "از کفم رها"
05:07
© دل آواز
4.87 از 5 (از مجموع 52 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام