کنج صبوری - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان

کنج صبوری

#عنوان
1
انتظار و تصنیف ای عاشقان - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
انتظار و تصنیف ای عاشقان
09:14
2
سه تار و آواز - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
سه تار و آواز
05:44
3
چهار مضراب نهیب - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
چهار مضراب نهیب
03:06
4
نی و آواز - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
نی و آواز
05:18
5
چهار مضراب دلکش - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
چهار مضراب دلکش
01:58
6
تصنیف ماه رو - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف ماه رو
05:04
7
تصنیف بیا تا گل برافشانیم - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف بیا تا گل برافشانیم
03:22
8
چهار مضراب - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
چهار مضراب
05:11
9
سنتور و آواز - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز
05:28
10
تصنیف سوختگان - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف سوختگان
03:05
11
تکنوازی سه تار - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار
01:32
12
تصنیف یاربیگانه - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف یاربیگانه
04:11
13
رنگ دشتی - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
رنگ دشتی
00:44
14
تصنیف کنج صبوری - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف کنج صبوری
07:13
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام