بوی پرچین - علی رستمیان

بوی پرچین

#عنوان
1
مقدمه کردی - علی رستمیان
مقدمه کردی
01:18
2
تصنیف دل آوا - علی رستمیان
تصنیف دل آوا
04:12
3
چهارمضراب سنتور - علی رستمیان
چهارمضراب سنتور
02:49
4
سازوآواز - علی رستمیان
سازوآواز
05:33
5
تصنیف دل خرم - علی رستمیان
تصنیف دل خرم
05:38
6
سازوآواز - علی رستمیان
سازوآواز
02:22
7
تصنیف بوی پرچین 1 - علی رستمیان
تصنیف بوی پرچین 1
پیشواز ایرانسل
05:24
8
قطعه گل افشان - علی رستمیان
قطعه گل افشان
02:29
9
تصنیف چرخ گردون 1 - علی رستمیان
تصنیف چرخ گردون 1
04:24
10
آوازهمراه با کمانچه - علی رستمیان
آوازهمراه با کمانچه
07:28
11
قطعه کرانه - علی رستمیان
قطعه کرانه
01:56
12
تصنیف گل رخسار - علی رستمیان
تصنیف گل رخسار
06:26
13
سازوآواز - علی رستمیان
سازوآواز
03:29
14
تصنیف چرخ گردون 2 - علی رستمیان
تصنیف چرخ گردون 2
04:07
15
تصنیف بوی پرچین 2 - علی رستمیان
تصنیف بوی پرچین 2
03:40
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام