آدم و سنگ - مجید درخشانی و داریوش کاظمی

آدم و سنگ

#عنوان
1
تصنیف باز باران - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
تصنیف باز باران
06:57
2
ساز و آواز ۱ - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
ساز و آواز ۱
05:16
3
ساز و آواز ۲ - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
ساز و آواز ۲
04:11
4
تصنیف دلم دریاست - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
تصنیف دلم دریاست
08:11
5
تصنیف درخت - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
تصنیف درخت
05:37
6
ساز و آواز ۳ - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
ساز و آواز ۳
04:25
7
چهارمضراب - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
چهارمضراب
05:07
8
ساز و آواز ۴ - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
ساز و آواز ۴
05:50
9
تصنیف بلبل - مجید درخشانی و داریوش کاظمی
تصنیف بلبل
04:00
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام