انتظار دل / خلوت گزیده - محمدرضا شجریان

انتظار دل / خلوت گزیده

#عنوان
1
تصنیف ملکا - محمدرضا شجریان
تصنیف ملکا
06:15
2
دونوازی تار و تنبک - محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک
03:27
3
آواز و تار - محمدرضا شجریان
آواز و تار
06:55
4
آواز و کمانچه - محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه
08:19
5
تصنیف از کفم رها - محمدرضا شجریان
تصنیف از کفم رها
04:00
6
رنگ افشاری - محمدرضا شجریان
رنگ افشاری
01:55
7
تصنیف مزرع سبز فلک - محمدرضا شجریان
تصنیف مزرع سبز فلک
05:16
8
تکنوازی سنتور - محمدرضا شجریان
تکنوازی سنتور
00:41
9
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک - محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک
02:03
10
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک - محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک
04:16
11
آواز و سنتور - محمدرضا شجریان
آواز و سنتور
04:32
12
آواز و نی - محمدرضا شجریان
آواز و نی
07:15
13
تصنیف ای امان - محمدرضا شجریان
تصنیف ای امان
04:37
14
رنگ شور - محمدرضا شجریان
رنگ شور
00:46
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام