بوی باران - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

بوی باران

سنتیفروردین 137815 آهنگ (01:05:36)
#عنوان
1
مقدمه ی چهارگاه - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
مقدمه ی چهارگاه
04:42
2
ساز و آواز (مخالف) - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز (مخالف)
08:51
3
ساز و آواز زابل - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز زابل
01:52
4
ساز و آواز حصار - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز حصار
02:09
5
ساز و آواز منصوری - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز منصوری
01:35
6
ساز و آواز مویه - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز مویه
02:18
7
تصنیف بوی باران - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
تصنیف بوی باران
06:53
8
مقدمه افشاری - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
مقدمه افشاری
04:03
9
سلو تار و چهارمضراب افشاری - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
سلو تار و چهارمضراب افشاری
03:57
10
ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی) - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی)
06:35
11
ساز و آواز درآمد عراق - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز درآمد عراق
01:23
12
چهارمضراب (تار و تنبک) - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
چهارمضراب (تار و تنبک)
03:04
13
ساز و آواز عراق - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز عراق
04:03
14
ساز و آواز (مثنوی افشاری) - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
ساز و آواز (مثنوی افشاری)
05:46
15
تصنیف نی زن - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
تصنیف نی زن
08:25
© دل آواز
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©