سر عشق - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان

سر عشق

#عنوان
1
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
2
تکنوازی سه تار 1 - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار 1
00:42
3
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
4
تکنوازی نی - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
تکنوازی نی
01:52
5
ساز و آواز - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز
16:59
6
تکنوازی سه تار 2 - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار 2
05:40
7
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
8
ضربی ماهور - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور
01:27
9
تکنوازی سه تار 3 - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار 3
01:20
10
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
11
تصنیف عشق تو - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
تصنیف عشق تو
03:19
12
چهارمضراب - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب
03:09
© دل آواز
4.95 از 5 (از مجموع 20 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام