کنسرت فستیوال مولانا در ایتالیا - پرویز مشکاتیان

کنسرت فستیوال مولانا در ایتالیا

#عنوان
1
تشویق تماشاچیان - پرویز مشکاتیان
تشویق تماشاچیان
00:21
2
هفت ضربی بیداد - پرویز مشکاتیان
هفت ضربی بیداد
03:28
3
درآمد بیداد - پرویز مشکاتیان
درآمد بیداد
01:51
4
چهار مضراب بیداد 1 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب بیداد 1
03:12
5
درآمد همایون - پرویز مشکاتیان
درآمد همایون
03:37
6
چکاوک - پرویز مشکاتیان
چکاوک
01:16
7
ضربی چکاوک - پرویز مشکاتیان
ضربی چکاوک
03:45
8
بیداد - پرویز مشکاتیان
بیداد
00:57
9
چهار مضراب بیداد 2 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب بیداد 2
02:09
10
بیداد و فرود به همایون - پرویز مشکاتیان
بیداد و فرود به همایون
03:34
11
چهار مضراب همایون - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب همایون
02:29
12
تشویق تماشاچیان - پرویز مشکاتیان
تشویق تماشاچیان
00:13
13
درآمد نوا، پیش درآمد - پرویز مشکاتیان
درآمد نوا، پیش درآمد
05:18
14
چهار مضراب نوا - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب نوا
02:56
15
نهفت و فرود به دشتی - پرویز مشکاتیان
نهفت و فرود به دشتی
02:36
16
چهار مضراب دشتی - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب دشتی
02:13
17
درآمد دشتی، ضربی دشتی، فرود به شور - پرویز مشکاتیان
درآمد دشتی، ضربی دشتی، فرود به شور
07:20
18
دو نوازی تنبک - پرویز مشکاتیان
دو نوازی تنبک
07:26
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام