20 قطعه برای سنتور - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان

20 قطعه برای سنتور

#عنوان
1
در غم - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
در غم
06:09
2
پگاه - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
پگاه
03:12
3
مخالف سه گاه - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
مخالف سه گاه
03:10
4
سروناز - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
سروناز
06:31
5
سرانداز - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
سرانداز
02:32
6
شکسته - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
شکسته
03:07
7
نغمه جاودان - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
نغمه جاودان
07:23
8
کرد بیات - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
کرد بیات
01:38
9
گلنوش - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
گلنوش
02:52
10
شور انگیز - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
شور انگیز
03:10
11
رقص چوبی - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
رقص چوبی
02:32
12
خسرو و شیرین - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
خسرو و شیرین
04:20
13
چوپانی - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
چوپانی
04:07
14
دل انگیزان - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
دل انگیزان
04:43
15
غم انگیز - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
غم انگیز
02:12
16
سرکش (نهفت) - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
سرکش (نهفت)
02:54
17
بیداد - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
بیداد
07:49
18
جامه دران - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
جامه دران
02:15
19
طرب انگیز - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
طرب انگیز
03:08
20
پیروزی - محمدرضا رستمیان و پرویز مشکاتیان
پیروزی
04:07
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 15 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام