لحظه دیدار - پرویز مشکاتیان

لحظه دیدار

#عنوان
1
لحظه دیدار - پرویز مشکاتیان
لحظه دیدار
02:19
2
خزان - پرویز مشکاتیان
خزان
06:18
3
تکنوازی سنتور - پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور
02:33
4
سماع آوا - پرویز مشکاتیان
سماع آوا
02:23
5
تکنوازی سه تار - پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار
03:59
6
گریلی شستی و هشتری - پرویز مشکاتیان
گریلی شستی و هشتری
02:08
7
تکنوازی سنتور - پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور
02:10
8
شور انگیز - پرویز مشکاتیان
شور انگیز
02:52
9
تکنوازی سه تار - پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار
02:22
10
دلشکن - پرویز مشکاتیان
دلشکن
04:35
11
تکنوازی سنتور - پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور
02:35
12
رنگ اصول - پرویز مشکاتیان
رنگ اصول
04:26
13
تکنوازی سه تار - پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار
03:27
14
رنگ دشتی - پرویز مشکاتیان
رنگ دشتی
01:12
15
درآمد شور - پرویز مشکاتیان
درآمد شور
01:47
16
چهار مضراب - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب
05:22
17
قطعاتی در آواز حسینی - پرویز مشکاتیان
قطعاتی در آواز حسینی
04:14
18
چهار مضراب - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب
03:50
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام