شب وصل - محمدرضا شجریان

شب وصل

#عنوان
1
پیش درآمد - محمدرضا شجریان
پیش درآمد
02:48
2
سلو تار (درآمد ماهور) - محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور)
00:52
3
چهارمضراب ماهور - محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور
02:24
4
ساز آواز - محمدرضا شجریان
ساز آواز
10:49
5
ادامه ساز آواز - محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز
06:46
6
تصنیف (شب وصل) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل)
05:17
7
سلو تار (چهارمضراب دلکش) - محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش)
پیشواز ایرانسل
02:55
8
ساز و آواز (هر لحظه در برم) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم)
04:10
9
تصنیف (شنیدم ماهی) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی)
03:28
10
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)
09:54
11
تصنیف (ز دست محبوب) - محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب)
06:07
12
رنگ شهرآشوب - محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب
01:31
© دل آواز
4.95 از 5 (از مجموع 19 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام