معمای هستی - محمدرضا شجریان

معمای هستی

#عنوان
1
پیش درآمد شور - محمدرضا شجریان
پیش درآمد شور
02:34
2
تکنوازی - محمدرضا شجریان
تکنوازی
03:27
3
چهارمضراب (شور) - محمدرضا شجریان
چهارمضراب (شور)
05:42
4
ساز و آواز - محمدرضا شجریان
ساز و آواز
11:13
5
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)
06:55
6
تکنوازی و چهارمضراب - محمدرضا شجریان
تکنوازی و چهارمضراب
04:06
7
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)
09:54
8
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
9
نی - محمدرضا شجریان
نی
02:31
10
قطعه ضربی دشتی - محمدرضا شجریان
قطعه ضربی دشتی
05:41
11
ساز و آواز (مثنوی دشتی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی)
08:04
12
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
13
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
© دل آواز
4.93 از 5 (از مجموع 28 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام