مست هوشیار - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان

مست هوشیار

#عنوان
1
مقدمه ی دو قسمتی - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
مقدمه ی دو قسمتی
08:30
2
تصنیف مپرس - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
تصنیف مپرس
05:26
3
ساز و آواز ۲ - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۲
07:10
4
چهارمضراب دشتی (بازگشت) - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب دشتی (بازگشت)
04:12
5
ساز و آواز ۳ - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۳
07:34
6
تصنیف دل ربا - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
تصنیف دل ربا
05:52
7
ساز و آواز ۴ - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۴
06:35
8
تصنیف وفا - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
تصنیف وفا
07:14
9
پیش درآمد اصفهان - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد اصفهان
04:38
10
ساز و آواز ۱ - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز ۱
10:40
11
چهارمضراب بیات راجه - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب بیات راجه
02:09
12
ساز و آواز اوج (مشتاق) - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز اوج (مشتاق)
07:45
13
تصنیف به اصفهان رو - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
تصنیف به اصفهان رو
07:04
14
ساز و آواز مثنوی اصفهان - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز مثنوی اصفهان
07:50
15
تصنیف اصفهان (مرغ سحر دوم) - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
تصنیف اصفهان (مرغ سحر دوم)
07:17
16
رنگ اصفهان - حمیدرضا نوربخش و داریوش پیرنیاکان
رنگ اصفهان
01:56
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام