پنهان چو دل - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش

پنهان چو دل

#عنوان
1
مگذار و مگذر - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
مگذار و مگذر
08:42
2
هیهای دل - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
هیهای دل
07:08
3
تکنوازی سهتار - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
تکنوازی سهتار
03:19
4
نقشآفرین (جانسوزخوانی) - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
نقشآفرین (جانسوزخوانی)
02:37
5
صورتگر - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
صورتگر
08:01
6
آفتاب - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
آفتاب
06:42
7
همایون تار - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
همایون تار
02:24
8
همه تو - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
همه تو
06:43
9
تکنوازی کمانچه - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
تکنوازی کمانچه
02:31
10
آواز امید - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
آواز امید
03:31
11
پنهان چو دل - گروه شمس و حمیدرضا نوربخش
پنهان چو دل
08:08
© شرکت صوتی تصویری سروش
4.75 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام