محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

33 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی)
04:35
2
چهار مضراب شلال، دو ضربی ترکیبی 6/16 - پرچین، بداهه نوازی در آواز دشتی (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شلال، دو ضربی ترکیبی 6/16 - پرچین، بداهه نوازی در آواز دشتی (شور و دشتی)
01:35
3
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی)
04:24
4
درآمد دشتی - چوپانی (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
درآمد دشتی - چوپانی (شور و دشتی)
02:45
5
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی)
04:38
6
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی)
02:59
7
08:18
8
پرستو - قطعه ای برای سنتور و تنبک در سه گاه - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرستو - قطعه ای برای سنتور و تنبک در سه گاه
03:13
9
بداهه نوازی در سه گاه، سنتور تنها (سه گاه) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
بداهه نوازی در سه گاه، سنتور تنها (سه گاه)
03:21
هنرمندان مرتبط
عیسی غفاری
عیسی غفاری
63 دنبال کننده
گروه هم آوایان
گروه هم آوایان
30 دنبال کننده
علی  جابری
علی جابری
11 دنبال کننده
محمود کریمی
محمود کریمی
312 دنبال کننده