مرتضی محجوبی

مرتضی محجوبی

118 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
بداهه نوازی در دستگاه شور - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی در دستگاه شور
02:19
2
بداهه نوازی در دستگاه نوا - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی در دستگاه نوا
06:43
3
درآمد و ضربی نهفت - مرتضی محجوبی
درآمد و ضربی نهفت
04:15
4
چهارمضراب در مایه دشتی - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی
03:11
5
بداهه نوازی و ضربی در مایه افشاری - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در مایه افشاری
06:47
6
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه شور - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه شور
06:32
7
چهارمضراب در مایه بیات اصفهان - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه بیات اصفهان
02:37
8
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون
02:32
9
چهارمضراب در مایه دشتی ۲ - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی ۲
02:15
10
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه ماهور - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه ماهور
02:32
هنرمندان مرتبط
حسین رضا اسدی
حسین رضا اسدی
2 دنبال کننده
بردیا کیارس
بردیا کیارس
21 دنبال کننده
محمدباقر زینالی
محمدباقر زینالی
5 دنبال کننده
کاوه سروریان
کاوه سروریان
6 دنبال کننده